Bloesem Therapie

Bloesemtherapie is een steeds groeiende geneeswijze, die met hun werking beginnen op het geestelijk, emotionele niveau. Oorspronkelijk ontdekt door Dr. E. Bach heeft dit systeem zich de laatste decennia ontwikkeld tot een wereldwijde methode om onze moeilijkheden en ziekten op te lossen. Door gebruik te maken van Bloesemremedies kunnen kwaliteiten die u heeft tot ontwikkeling komen. Het helpt om te groeien in uw persoonlijkheid, om inzicht in bepaalde (levens-) processen te krijgen, om negatieve emoties om te kunnen zetten in positieve. Het helpt om situaties waar u tegen aanloopt in het leven inzichtelijk te maken en er ontstaat een beter begrip waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Door dit inzicht of begrip worden situaties of processen beter hanteerbaar en ontstaat de mogelijkheid tot het oplossen ervan.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de Nederlandse Bloesemremedies. Deze bloesemremedies worden onder andere gemaakt van de levensenergie van bloemen die in Nederland voorkomen; bijvoorbeeld de klaproos, reuzenbalsemien, paarse dovenetel, hondsdraf, zevenblad, sneeuwklokje, vingerhoedskruid, het paddestoeltje mycena, etc. Naar mijn idee groeien deze planten hier niet voor niets, en kunnen juist deze planten ons helpen bij ons proces van bewustwording.

Hoe werken de bloesemremedies?

Bloesemremedies werken in op ons gevoel en onze emoties. We hebben allemaal wel eens last van bepaalde ‘negatieve’ emoties, zoals:

 • Angst, onzekerheid, Irritaties, boosheid, verdriet, jaloezie, geslotenheid, etc.

Maar wat is nu eigenlijk angst of onzekerheid? Angst is geen angst, maar het ontbreken van het tegenovergestelde; namelijk moed. Het ontbreken van ‘moed’ is het eigenlijke probleem. Zo is onzekerheid het ontbreken van zekerheid. Bloesemremedies kunnen je helpen om datgene wat ontbreekt weer aan te vullen. De bloesemremedies helpen je om weer positieve gevoelens en emoties te ervaren en laten je zien dat overal een oplossing voor is.
De bloesemremedies zorgen ervoor dat je duidelijker in contact komt met je eigen gevoel, zodat je zelf inzicht kan krijgen hoe je de verstoorde emoties weer in balans kunt brengen. Jij merkt dat in de vorm van een nieuw inzicht wat je krijg of ineens weet je hoe je een probleem op moet lossen.

Dit kan zowel overdag gebeuren in de vorm van ingevingen of nieuwe ideeën, als door informatie tijdens de nacht in je dromen. Zodra het emotionele probleem opgelost is, kunnen eventuele lichamelijke klachten ook herstellen. Wat is er mogelijk met bloesemremedies? Voor ieder probleem bestaat een oplossing. De bloesemremedies helpen je om de oplossing van jou probleem te vinden. Lichamelijke klachten in een vergevorderd stadium kunnen wellicht niet helemaal genezen, maar er kan wel verlichting van het probleem, en inzicht in het probleem, gevonden w orden door het gebruik van bloesemremedies.

Iedere bloesemremedie heeft haar eigen unieke kwaliteiten, net als ieder mens, dier of mineraal eigen unieke kwaliteiten bezit. Door het gebruik van een bloesemremedie leer je je deze unieke kwaliteit eigen te maken. Op de website www.bloesem-remedies.com kun je de werking van de Nederlandse bloesems vinden.

Wat kun je verwachten na het innemen van een bloesemremedie?

Bloesemremedies vullen aan waar jij een tekort aan hebt.
Als jij je steeds zwaarmoedig voelde, laten de bloesems de andere kant voelen;

 • je voelt je lichter
 • opgewekter
 • blijer etc.
 • Je hebt meer energie
 • Het negatieve en het positieve vullen elkaar aan en je voelt je in harmonie
 • eenheid.
 • het probleem bestaat niet meer,
 • het is neutraal geworden.

In het begin kun je ook wat gevoeliger zijn.
Deze gevoeligheid kan zich uitten in:

 • sneller in tranen zijn
 • geïrriteerdheid
 • ontroerd zijn

Ook kunnen soms even je klachten verergeren. Je wordt je bewust van je omgeving/ personen/ omstandigheden waar je last van hebt en je eigen gevoelens. Hierdoor kun je er iets aan doen. Je houding verandert ten opzichte van de situatie. Je bent aan het opruimen. Dit kan ook fysiek tot uitdrukking komen; b.v. het terugkomen van eczeem of klachten die je vroeger had komen terug. Bestaande klachten kunnen eerst verergeren, maar dit gaat vanzelf over. De ziekte of het probleem dwingt je om even stil te staan en tijd te nemen voor jezelf. Als je het gevoel hebt dat je te heftig reageert op de bloesems, dan kun je de Terra ernaast gebruiken. Deze combinatieremedie geeft snel herstel in acute situaties; het maakt rustiger en geeft kracht tijdens moeilijke situaties. Door het gebruiken van bloesemremedies ga je werken aan jezelf, en neem je de verantwoordelijkheid van je leven in eigen hand.