ADHD & Dyslexie

ADHD/ADD/Dyslexie:

Veel mensen hebben vragen over ADHD en Dyslexie
• Wat is ADHD/Dyslexie?
• Wat zijn de oorzaken?
• Hoe maak je het hanteerbaar?

Wat er in het openbaar over ADHD en Dyslexie wordt gezegd en geschreven, is vaak zeer verwarrend. Er zijn nog allerlei vooroordelen en clichés en zelfs de diagnostiek, die bij ADHD en Dyslexie wordt gebruikt is niet objectief en duidelijk meetbaar. Toch krijgen veel kinderen op basis hiervan te horen dat ze ADHD of Dyslexie hebben. Het gevolg: ongerustheid en stigmatisering Zaken die het leven met ADHD of Dyslexie er voor de betrokkenen niet bepaald eenvoudiger op maken.

ADHD
Bron: Willing Ways Spain

Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD of Dyslexie, of symptomen die hier op lijken, kunnen beter functioneren als zij elke dag de kans krijgen zich volgens hun leeftijd te ontwikkelen en hun mogelijkheden te gebruiken. Daarvoor is het belangrijk dat het kind, de jongere of de volwassene met ADHD of Dyslexie en de mensen in zijn omgeving weten hoe zij hier mee om moeten gaan.

Mijns inziens kun je hier met behulp van reflexzonetherapie al heel veel bereiken. Alleen al door de positieve aandacht die je op dat moment geeft, heb je een mogelijkheid om iets aan het doorbreken van die negatieve spiraal te doen.

dyslexie_bom

De behandeling:

  • Speciale Reflexbehandeling voor ADHD/ ADD en Dyslexie
  • Er wordt gekeken naar de voeding
  • Er worden orthomoleculaire middelen aangeraden
  • Soms combinatie met mijn andere therapie vormen
  • Evt. ondersteuning met bloesemremedies
  • Zo nodig worden er oefeningen aangeleerd voor rust en balans

De symptomen kunnen zo worden verminderd en de algemene toestand kan worden verbeterd.