Vergoeding zorgpolis

Vergoedingen:

Mijn behandelingen worden vergoed door maar liefst 95% van de (aanvullende) zorgverzekeraars. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgpolis onder “Alternatieve zorg” en zie onder “natuurgeneeswijzen” Of klik op www.vnrt.nl
Vergoedingen via de aanvullende verzekeringen gaan NIET ten kosten van uw eigen risico. Uw eigen risico heeft uitsluitend betrekking op vergoedingen uit de basisverzekering.

Hiervoor is géén verwijsbrief van huisarts of specialist nodig!!

Ik ben als natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT: Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten VNRT www.vnrt.nl

Alsmede in het HBO Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg RBCZ®: Heb ik de beschermde titel Registertherapeut RBCZ® www.rbcz.nu
Dit is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerde bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg.

VNRT Licentie
RBCZ Licentie
AGB-code volgens Vektis
KvK 17251272

VNRT RBCZ